Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2484/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2484/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với đơn vị trực thuộc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 5447/CT-THDT ngày 07/10/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (có trụ sở chính đặt tại thành phố Đà Nẵng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.3, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế".

Các dự án của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Nam gồm dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và dự án xây dựng, vận hành Nhà máy nước tại Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh. (Dự án xử lý nước thải trong Khu Công nghiệp đang được thực hiện). Như vậy, Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa Điểm cố định ở tỉnh Quảng Nam, có doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, theo hướng dẫn nêu trên thì các cơ sở kinh doanh nói trên của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng được xác định là đơn vị trực thuộc ở tỉnh Quảng Nam. Đơn vị trực thuộc ở tỉnh Quảng Nam này phải thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT phát sinh tại tỉnh Quảng Nam và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính với Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng thực hiện theo đúng chế độ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2484/TCT-KK ngày 19/06/2009 về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với đơn vị trực thu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.678

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!