Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2475/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2475/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2475/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 268/CT-THNVDT ngày 09/04/2010 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế TNDN:

Về vấn đề miễn giảm thuế TNDN tại Điểm 1 công văn số 268/CT-THNVDT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài chính đã có công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/6/2010 hướng dẫn về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 gửi Cục thuế các địa phương.

2. Thuế GTGT

Căn cứ Điểm 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Thời Điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định”.

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn.

Căn cứ Điểm 2 Mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn thời Điểm xác định thuế GTGT: “Đối với bán hàng hóa là thời Điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Theo các hướng dẫn trên thì:

. Đối với hoạt động mua bán hàng hóa: thời Điểm lập hóa đơn GTGT và xác định thuế GTGT là thời Điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

. Trường hợp từ ngày 01/02/2009 đến ngày 31/12/2009 (thời Điểm Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành), Doanh nghiệp đã thực hiện bán hàng hóa thuộc diện được giảm 50% thuế suất thuế GTGT nhưng chưa lập hóa đơn, đến tháng 01 năm 2010 mới lập hóa đơn là hành vi vi phạm, Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi không lập hóa đơn. Đề nghị Cục thuế kiểm tra, xem xét, yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu chứng minh thời Điểm chuyển giao hàng hóa thực tế đã diễn ra trong Khoảng thời gian Thông tư số 13/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành và Doanh nghiệp cam kết chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thì Doanh nghiệp được lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT theo mức thuế suất tại thời Điểm giao hàng (giảm 50% thuế suất thuế GTGT). Trường hợp Doanh nghiệp không chứng minh được thời Điểm chuyển giao hàng hóa diễn ra trong Khoảng thời gian Thông tư số 13/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì Doanh nghiệp không được lập hóa đơn ghi mức thuế suất giảm 50%.   

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2475/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17