Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2467TC/TCHQ về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt phải truy thu đối với xe ôtô nhập khẩu vào khu chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2467TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2467TC/TCHQ
V/v: xử lý thuế TTĐB phải truy thu đối với xe ôtô nhập khẩu vào KCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 227/VPCP-KTTH ngày 14/1/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi, Bộ Tài chính thông báo:

Xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu vào Khu chế xuất trong khoảng thời gian từ 4/1999 đến 17/7/2000 nhưng các doanh nghiệp chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫn tại công văn số 4100/TC-CSTC ngày 7/5/2001 của Bộ Tài chính thì đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các trường hợp đã nộp thì không hoàn trả và tiếp tục thực hiện thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi vào Khu chế xuất như hướng dẫn tại công văn số 4100/TC-CSTC ngày 7/5/2001 của Bộ Tài chính cho đến khi có quy định mới.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Tổng cục thuế, Vụ CST (để ph/h);
- Cục HQ các tỉnh, tp (để chỉ đạo t/h thống nhất)
- Lưu VP (2), TCHQ (5).

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2467TC/TCHQ về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt phải truy thu đối với xe ôtô nhập khẩu vào khu chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255