Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2466/UBND-ĐT của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền sử dụng đất và khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Số hiệu: 2466/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2466/UBND-ĐT
Về thu tiền sử dụng đất và khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Tiếp nhận Công văn số 4916/BTC-TCT ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4916/BTC-TCT ngày 11 tháng 4 năm 2007.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu có phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Sở tổng hợp báo cáo đề xuất và trình Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ NCTH, ĐT (2b);
- Lưu: VT, (ĐT-C) LH
 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 Nguyễn Hữu Tín

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2466/UBND-ĐT của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền sử dụng đất và khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66