Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2444/TCT-HTQT về hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2444/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 27/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2444/TCT-HTQT
V/v: Hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Hồng Đức

Tổng cục Thuế nhận được văn bản đề ngày 14 tháng 05 năm 2007 của Công ty về việc đề nghị công nhận lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú và chấp thuận cho Công ty Audex Pte Ltd., được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc thực hiện Hợp đồng số 01/Vanphong JVC ngày 18/10/2006 với lý do lợi tức từ các công việc ngoài Việt Nam không phân bổ cho cơ sở thường trú. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để thực hiện được hoạt động “tư vấn quản lý dự án và cung cấp dịch vụ kỹ thuật” cho Công ty Vân Phong, Công ty Audex Pte Ltd., đã thực hiện nhiều hoạt động trong đó có những hoạt động thực hiện ở Việt Nam và những hoạt động thực hiện ở nước ngoài thể hiện ở cả hai hợp đồng số 01/Vanphong JVC và 02/Vanphong JVC. Không phải Hợp đồng số 01/Vanphong JVC chỉ thực hiện hoàn toàn tại nước ngoài vì ngay tại Hợp đồng số 01/Vanphong JVC đã thể hiện nhiều hoạt động được thực hiện ở Việt Nam (ví dụ, Điều 4, Điều 5, Điều 9, của Hợp đồng số 01/Vanphong JVC ngày 18/10/2006).

Trường hợp Công ty Audex Pte Ltd., thực hiện chế độ kế toán Việt Nam đối với hai hợp đồng trên và hạch toán rõ được những chi phí trả cho công việc thực hiện ở Việt Nam và nước ngoài đối với hai hợp đồng này thì các chi phí được coi là hợp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam (nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ) sẽ được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế và nộp thuế theo mức thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế (theo quy định tại mục I, phần B Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính). Trường hợp Công ty Audex Pte Ltd., không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, Công ty Audex Pte Ltd., có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trên thu nhập gộp (theo quy định tại mục II, phần B Thông tư 05/2005/TT-BTC nêu trên).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Khánh Hòa;
- Công ty Audex Pte Ltd;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN, PCCS, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2444/TCT-HTQT về hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91