Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2436/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc lập hóa đơn đối với doanh thu nhận được từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Số hiệu: 2436/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2436/TCT-PCCS
V/v: Lập hóa đơn khi phân chia doanh thu

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty NTT Việt Nam
Đ/c: 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 0T/2006/0013 ngày 26/6/2006 của Công ty NTT Việt Nam về việc lập hóa đơn đối với doanh thu nhận được từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT: Trường hợp Công ty NTT Việt Nam phát sinh doanh thu từ việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam thì Công ty NTT Việt Nam phải lập hóa đơn GTGT đối với doanh thu nhận được này. Trường hợp doanh thu được xác định rõ theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau thì Công ty NTT Việt Nam xuất hai hóa đơn ứng với mỗi phần doanh thu nhận được.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2436/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc lập hóa đơn đối với doanh thu nhận được từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209