Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2428TC/TCHQ về việc miễn thuế nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm gia công biếu tặng từ thiện do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2428TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 02/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2428TC/TCHQ
V/v: miễn thuế nguyên phụ liệu SX sản phẩm gia công biếu tặng từ thiện

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH quốc tế y trang Roohsing
(Lô 4, Khu phố 10, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1999/QH10; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1999/QH10; Điểm 4, Mục II phần D Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH quốc tế y trang Roohsing tại các công văn số 28/Roohsing ngày 2/4/2004, 108A/Roohsing ngày 8/12/2004, về việc miễn thuế đối với nguyên phụ liệu cấu thành 252 sản phẩm quần dài, thuộc hợp đồng gia công hàng hóa với nước ngoài, do phía nước ngoài không nhận hàng, đã biếu tặng từ thiện cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai để tặng cho đồng bào còn khó khăn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ xác nhận của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1152/HQĐT ngày 06/7/2004;

Bộ Tài chính đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu cấu thành 252 sản phẩm quần dài, thuộc hợp đồng gia công số 01-2003/Roohsing ngày 02/01/2003 giữa Công ty TNHH quốc tế y trang Roohsing (Việt Nam) và Công ty TNHH y trang Roohsing (Đài Loan), được Công ty TNHH y trang Roohsing (Đài Loan) đồng ý cho Công ty TNHH quốc tế y trang Roohsing (Việt Nam) toàn quyền sử dụng. Số hàng này đã được biếu tặng cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai để tặng cho đồng bào còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra tờ khai hàng xuất, nhập khẩu, sổ sách và các chứng từ liên quan của Công ty TNHH quốc tế y trang Roohsing, đối chiếu với hồ sơ lưu tại Hải quan để thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công số 01-2003/Roohsing ngày 02/01/2003 của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH quốc tế y trang Roohsing biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS thuế;
- Lưu VP (HC, TH) TCHQ (VT, KTTT-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2428TC/TCHQ về việc miễn thuế nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm gia công biếu tặng từ thiện do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112