Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2425/TCT-PCCS về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ bán tài sản trên đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2425/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2425/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với thu nhập từ bán tài sản trên đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Móng Cái

Trả lời công văn số 33 TY/VB ngày 18/05/2007 về việc bổ sung công văn số 28 VB/CT ngày 20/04/2007 về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ bán tài sản trên đất của Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Móng Cái. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.4, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn, giảm thuế: “Được miễn 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn B và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn B”.

Theo hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Móng Cái là cơ sở kinh doanh mới thành lập, có dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục B ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên nên được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (năm 2004-2005), giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo (năm 2006-2011).

Về thu nhập từ bán tài sản trên diện tích đất do UBND tỉnh quản lý được xác định như sau: Trong thời gian được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2005), Công ty có bán tài sản và lợi thế kinh doanh trên diện tích đất do UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý (diện tích đất này UBND tỉnh chưa giao đất cho Công ty, UBND chỉ giao tài sản trên đất cho Công ty) thì thu nhập từ việc bán tài sản và lợi thế kinh doanh trên đất nêu trên được tính vào tổng thu nhập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Sau khi mua lại tài sản trên đất nêu trên, bên mua làm thủ tục thuê đất với UBND tỉnh Quảng Ninh nên không phát sinh doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2425/TCT-PCCS về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ bán tài sản trên đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.38