Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 242/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Số hiệu: 242/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18981/CT-DD ngày 29/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3, mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 có quy định: "Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý".

Việc hoàn thuế theo quý căn cứ hướng dẫn trên được hiểu là theo ba tháng liên tục (không phân biệt theo năm dương lịch cũng như niên độ kế toán).

Trường hợp trong quý phát sinh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư chưa đủ 200 triệu đồng, nhưng lũy kế các quý có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư đủ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh có thể đề nghị được hoàn thuế theo lũy kế các quý.

2. Đối với cơ sở kinh doanh đã đi vào hoạt động có đầu tư thêm dự án sản xuất cùng tỉnh, thành phố:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới đồng thời thành lập cơ sở kinh doanh mới để quản lý dự án này, cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, nếu có đủ các điều kiện để được hoàn thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới thuộc đối tượng được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 3 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên;

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới nhưng không thành lập cơ sở kinh doanh mới để quản lý dự án này, nếu có đủ các điều kiện để được hoàn thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới thuộc đối tượng được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT (VT, PCCS).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 242/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40