Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2418/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2418/TCT-TS
v/v: việc thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1413/CT-THDT ngày 29/6/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa báo cáo một số vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Về các mẫu tờ khai và thông báo nộp tiền:

- Các mẫu tờ khai và thông báo nộp tiền quy định người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ban hành kèm theo Thông tư liên tịch được xác định tương ứng với từng loại khoản thu như: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… Vì vậy, khi người sử dụng đất đi thực hiện nghĩa vụ tài chính, có người chỉ nộp một khoản thu là lệ phí trước bạ nhà đất, có người lại phải nộp hai khoản thu khác nhau, vì vậy không thể gộp chung các tờ khai và thông báo nộp tiền của các khoản thu của từng loại đất được.

+ Thời điểm được quyền sử dụng đất ghi tại Điểm 3.5 của Tờ khai tiền sử dụng đất là thời điểm ghi đất đã được sử dụng từ thời gian nào (trước ngày 15/10/1993 hoặc sau ngày 15/10/1993) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định thu hoặc không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 Luật đất đai.

+ Tại Khoản 4 của Tờ khai tiền sử dụng đất đã phân loại rõ diện tích của từng loại đất (Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, đất sử dụng vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đất sản xuất nông, lâm nghiệp…) làm cơ sở để xác định được mức thu của từng loại đất.

- Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1403 TCT/TS ngày 11/5/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu Cục thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc in ấn các mẫu biểu tờ khai và thông báo nộp tiền của các khoản thu liên quan đến đất đai. Vì vậy yêu cầu Cục thuế cần phối hợp để triển khai thực hiện ngay.

2/ Về Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính:

Đây là mẫu biểu đã được liên Bộ Tài chính – Tài nguyên và Môi trường thống nhất sửa đổi, bổ sung từ mẫu số 07/ĐK của Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người sử dụng đất (Mục 1) của phiếu chuyển ghi tên của người đang trực tiếp sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đi làm nghĩa vụ tài chính, không phân biệt người chuyển quyền sử dụng đất hay người nhận quyền sử dụng đất.

3/ Về hồ sơ thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất:

Căn cứ Điểm 2 công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính thì các trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện kê khai nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất trước ngày 1/1/2005 mà chưa thông báo nộp tiền thì thực hiện theo nguyên tắc: cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thu và giá tính các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật tương ứng tại thời điểm đó. Vì vậy các hồ sơ nhà đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 24/12/2004 theo như báo cáo của Cục thuế thì áp dụng chính sách thu, thủ tục kê khai (tờ khai và thông báo nộp tiền sử dụng đất) theo như quy định tại Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ và Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở Tài nguyên và MT Khánh Hòa
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2418/TCT-TS ngày 22/07/2005 việc thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.061

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!