Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2410/TCT-TNCN về thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2410/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/TCT-TNCN
V/v thu nhập miễn thuế TNCN năm 2009.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 214/CV/HR ngày 7/6/2011 của Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam về việc miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương xem xét cụ thể để áp dụng các chính sách ở từng thời điểm như sau:

- Tại điểm 2, Điều 1, Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về các đối tượng không được giãn nộp thuế TNCN năm 2009 bao gồm:

“Cá nhân không cư trú (kể cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam hoặc rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009) có thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng.”

- Tại Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn cho các đối tượng theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được giãn 6 tháng đầu năm 2009 và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có nguồn gốc phát sinh trong thời gian được miễn thuế…”

- Tại điểm 1c công văn số 807/TCT-TNCN ngày 10/3/2009 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc giãn thời hạn nộp thuế TNCN thì:

“c. Đối với cá nhân là người nước ngoài rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009 sẽ không được giãn thời hạn nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; từ chuyển nhượng bất động sản; từ trúng thưởng; từ nhận thừa kế; từ nhận quà tặng không phân biệt người nước ngoài đó là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú.”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế xem xét cụ thể để giải quyết theo hai trường hợp:

- Nếu trường hợp Ông Naomi Kanda làm việc tại Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam từ ngày 16/11/2007 đến 19/06/2009 và Ông KoJi Makino làm việc từ ngày 17/06/2008 đến ngày 19/06/2009 nếu rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009 sẽ không được giãn và miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mà hai ông nhận được theo các văn bản nêu trên.

- Nếu trường hợp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam, các cá nhân này tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc cho một công ty hoặc tổ chức khác và rời Việt Nam sau ngày 30/6/2009, nếu thỏa mãn các điều kiện quy định về đối tượng cư trú quy định tại điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì các cá nhân này sẽ được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 6 tháng đầu năm 2009 mà Công ty phải trả cho hai cá nhân này.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra cụ thể trường hợp của Ông Naomi Kanda và Ông KoJi Makino và hướng dẫn Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT(2b));
- Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam (số 20, VSIP II, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II, Thủ Dầu Một, Bình Dương);
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2410/TCT-TNCN về thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.099
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132