Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2409/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/TCT- DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1840/CT-THXLDL ngày 18/04/2006 và công văn số 470/CT-DNNN ngày 23/1/2006 của Cục Thuế thành phố Đã Nẵng về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai trễ hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thì: Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ. Trong tháng 1l/2003, Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy (Nhà máy) có một số hoá đơn GTGT đầu vào nhập linh kiện xe máy của Công ty thực phẩm) và đầu tư công nghệ (Công ty) với số tiền là 317.596.252đ, Nhà máy đã kê khai các hoá đơn đầu vào tại Bảng kê mẫu số 03/GTGT nhưng do sơ xuất Nhà máy chưa tổng hợp vào Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thời hạn quy định. Cục Thuế Đà Nẵng xác định Công ty đã kê khai, nộp thuê GTGT đầu ra đối với các hoá đơn linh kiện xe máy (nêu trên). Nhà máy cũng đã nộp thuế GTGT đầu ra của lô xe máy được sản xuất từ các linh kiện của các hoá đơn chậm kê khai, khấu trừ (nêu trên) và Cục Thuế xác định Nhà máy là đơn vị thực hiện tốt kê khai thuế hàng tháng, nộp báo cáo quyết toán thuế GTGT năm đầy đủ.

Theo đề nghị của Cục Thuế và xét tình hình cụ thể, để tạo điều kiện giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính về việc xử lý khấu trừ thuế đối với hoá đơn GTGT kê khai chậm, Tổng cục Thuế nhất trí với đê nghị của Cục Thuế giải quyết cho Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hoá đơn nhập linh kiện xe máy của Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ trong tháng 11/2003 với số tiền là 317.596.252đ nhưng chậm kê khai (nêu trên). Nhà máy bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm kê khai, khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TP và Đtư công nghệ
- NM SX phụ tùng
- Lưu: VT, DNNN (2b).

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2409/TCT-DNNN ngày 25/06/2007 về kê khai, khấu trừ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143