Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2406/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2406/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế theo Nghị định 53/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1558/CT-TTr1 ngày 13/05/2009 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Theo quy định tại điều 2, điều 8, điều 15 và điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thì cơ sở ngoài công lập đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế quy định tại Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.

Tại tiết 3, điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP đã quy định: "Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở ngoài công lập thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục, phương pháp xác định số thuế được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành".

Ngày 28/01/2008, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 643/TCT-CS "về việc hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế" gửi Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ (phôtô đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và hướng dẫn Trường THPT Dân lập Nguyễn Huệ phải đăng ký với cơ quan Thuế khi hoạt động để làm căn cứ xác định nghĩa vụ về thuế./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2406/TCT-CS ngày 15/06/2009 về việc ưu đãi thuế theo Nghị định 53/2006/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.669

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!