Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2403 TCT/NV6 về việc hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2403TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2403 TCT/NV6
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 419 CT/NV ngày 28/5/2001 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định của Luật thuế TNDN và quy định về chế độ tài chính, kế toán hiện hành thì: Thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh được căn cứ trên toàn bộ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định nêu trên thì thu nhập từ hoa hồng đại lý được bù trừ với thu nhập kinh doanh khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/ Đối với đá khai thác đập thành đá cục có kích cỡ khác nhau như đá 1x2; 4x6, ... áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; nếu chế biến thành đá xẻ, đá ốp lát, ganitô áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (điểm 2.14, mục II, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính).

3/ Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ đầy đủ đúng quy định đến cuối tháng 4/2001 kê khai thuế GTGT âm (-), tháng 5/2001 cơ sở vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ bị cơ quan thuế ấn định thuế GTGT phải nộp, đến tháng 6/2001 cơ sở thực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ đúng quy định, thì số thuế GTGT đã kê khai âm (-) tháng 4/2001 không được khấu trừ vào tháng 6/2001. Đồng thời Cơ sở kinh doanh còn bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (theo quy định tại điểm 2, mục II, Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính).

4/ Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, nếu hàng hóa mua vào thuộc diện phải lập bảng kê (theo mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính), mà đơn vị không lập, thì không được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VP.B (TCT)
- Lưu: HC, NV6 (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2403 TCT/NV6 về việc hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.840
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106