Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2402 TCT/NV3 về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2402TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2402 TCT/NV3
V/v: hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

 

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu với Lào

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 87/KTTV - VLX ngày 15/05/2001 của Công ty Xuất nhập khẩu với Lào đề nghị hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997; Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính; Thông tư số 122/2000/TT-BTc ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thực hiện nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu với Lào nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo mức thuế suất 10%, nếu cơ quan Hải quan đã thu theo mức thuế suất 5% và Công ty cũng đã viết hóa đơn bán hàng theo mức thuế suất GTGT 5% thì:

- Công ty phải viết hóa đơn bổ sung thuế GTGT đầu ra 5% và yêu cầu doanh nghiệp mua hàng thanh toán bổ sung 5% thuế suất thuế GTGT.

- Nếu Công ty không viết được hóa đơn bổ sung thuế GTGT 5% khâu bán ra thì Công ty vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra theo mức thuế suất thuế GTGT 10% (khoản chênh lệch 5% phải nộp bổ sung thuế GTGT đầu ra không được hạch toán vào chi phí mà sử dụng thu nhập sau thuế thu nhập của Công ty để bù đắp).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Xuất nhập khẩu với Lào được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu: HC, NV3 (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2402 TCT/NV3 về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69