Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2398TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2398 TCT/PCCS
V/v phân bổ chi phí

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 1636/2003/CT/TTr ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định chỉ tiêu công suất bình thường quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 08 Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: “Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các Điều kiện sản xuất bình thường...”. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các Điều kiện sản xuất bình thường như được cung cấp đầy đủ và đảm bảo chất lượng về nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, quá trình sản xuất không bị ngừng do mất điện, mất nước hoặc thiên tai hoả hoạn... Nếu trong năm chỉ sản xuất 1 ca máy/ngày thì số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các Điều kiện sản xuất bình thường là 1 ca máy/ngày ((8 giờ/ngày), không được tính số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các Điều kiện sản xuất bình thường là 3 ca máy/ngày (24 giờ/ngày). Như vậy, nếu trong năm Công ty sản xuất trong Điều kiện bình thường (quá trình sản xuất không bị ngừng do thiếu nguồn cung cấp nguyên vật liệu, mất điện, mất nước hoặc xảy ra thiên tai hoả hoạn...) thì mức sản phẩm thực tế sản xuất ra là công suất bình thường của máy móc thiết bị, do vậy, chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo sản lượng sản xuất thực tế trong năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2398 TCT/PCCS ngày 04/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc phân bổ chi phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!