Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2389/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2389/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 4843/CT-KTr1 ngày 06/05/2009 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9, Điểm 29 Mục II Phần A và Điểm 1.2(c) Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.9, Điểm 2 Mục II Phần A và Điểm 1.2(c2) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9 Mục II Phần A; Điểm 1.2(c3) và 1.2(c7) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định cụ thể. Căn cứ vào tờ khai thuế GTGT từng tháng theo thời gian tương ứng với hiệu lực văn bản pháp luật Thuế để xác định số thuế GTGT được kê khai khấu trừ hoặc hoàn và số thuế thuế GTGT không được kê khai khấu trừ/ hoàn, theo đó số thuế GTGT của tài sản đầu tư phát sinh trước ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thì được tính khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính; đối với số thuế GTGT của tài sản đầu tư phát sinh từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thì được xử lý như sau:

- Nếu Công ty mua tài sản cố định (TSCĐ) chỉ phục vụ cho hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào phát sinh do mua các TSCĐ này không được kê khai, khấu trừ mà tính vào nguyên giá TSCĐ.

- Nếu Công ty mua TSCĐ phục vụ dùng chung cho cả hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ.

Số thuế GTGT của tài sản đầu tư phát sinh kể từ ngày 1/1/2009 thì được tính khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và căn cứ tình hình hoạt động của đơn vị để áp dụng chính sách thuế đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2389/TCT-KK ngày 12/06/2009 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!