Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2383/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2383/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2383/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24/CV-07 ngày 20/11/2007 của Công ty TNHH Á Châu Tài Nguyên đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Cục thuế thành phố Hà Nội đã có công văn trả lời Ngân hàng cổ phần thương mại kỹ thương Việt Nam, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn trả lời Công ty TNHH Á Châu Tài Nguyên. Do hướng dẫn của hai Cục thuế chưa cụ thể, để được thống nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế”.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Ngân hàng thực hiện dịch vụ đặt lệnh mua, bán, ký quỹ, thanh toán cho Công ty TNHH Á Châu Tài Nguyên giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch quốc tế. Khi Ngân hàng thu phí của Công ty TNHH Á Châu Tài Nguyên do thực hiện các dịch vụ nêu trên phải lập hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Công ty TNHH Á Châu Tài Nguyên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng được sử dụng các hoá đơn do Ngân hàng phát hành để kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Á Châu Tài Nguyên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2383/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66