Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 238/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 238/TCT-DNL
V/v thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp điện

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 5434/CT-TTr ngày 18/11/2010 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp điện. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thời điểm xác định thuế GTG'T:

“...

- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hoá đơn tính tiền”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp các doanh nghiệp sản xuất điện bán cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung chọn thời điểm ghi chỉ số công tơ để xác định sản lượng điện tiêu thụ trong kỳ lúc 0h ngày 01 hàng tháng (tức lúc 24h ngày cuối cùng của tháng trước), toàn bộ sản lượng điện do bên bán cung ứng được xác định từ thời điểm 0h ngày 01 của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đến 0h ngày 01 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (tức thời điểm 24h của ngày cuối cùng của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế) thì doanh nghiệp phải ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ vào kỳ tính thuế tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất đến ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (theo ví dụ Cục Thuế tỉnh Kon Tum nêu tại công văn sổ 5434/CT-TTr, trường hợp doanh nghiệp ghi chỉ số công tơ lúc 0h ngày 1/9 thì xác định sản lượng điện tiêu thụ tháng 8 và kê khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 8, thời hạn kê khai chậm nhất ngày 20/9).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK&KTT-TCT(2);
- Lưu: VT, PC, DNL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 238/TCT-DNL ngày 19/01/2011 về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp điện do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.041

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!