Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2377/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu chuyên chở container TEU, tàu vận tải hàng khô 6.500 DWT

Số hiệu: 2377/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2377/BTC-TCHQ
V/v: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam
(109 Quán Thánh – Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 151/BKS-KTTC ngày 31/12/2005 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiển về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu chuyên chở container TEU, tàu vận tải hàng khô 6.500 DWT, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 13700TC/TCHQ giải quyết áp dụng thời hạn nộp thuế GTGT là 09 tháng và công văn số 12368/BTC-TCHQ ngày 30/9/2005 gia hạn thời hạn nộp thuế đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu nói trên.

Nay, căn cứ xác nhận của Tổng Công ty Tàu thủy Việt Nam về tiến độ bàn giao tàu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiển phải chậm lại so với thời gian đã được gia hạn; Bộ Tài chính đồng ý gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT đối với vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu vận tải container 564 TEU đến ngày 30/04/2006, tàu vận tải hàng khô 6.500 DWT đến ngày 30/06/2006.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiển biết và phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH NN một thành viên CN Tàu thủy Bến Kiển;
- Cục HQ TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, TCHQ (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2377/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu chuyên chở container TEU, tàu vận tải hàng khô 6.500 DWT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200