Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2376/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc đăng ký in và sử dụng vé xe khách

Số hiệu: 2376/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2376/TCT-PCCS
V/v: In vé xe khách

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1735 CT/QLAC ngày 3/5/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký in và sử dụng vé xe khách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2a, Điều 11 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn quy định: "Phải sử dụng hóa đơn theo đúng quy định, không được mua, bán, cho hóa đơn hoặc dùng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác"

Căn cứ vào quy định nêu trên, Hợp tác xã và Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu là hai đơn vị độc lập, không trực thuộc nhau. Do vậy Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu chỉ được in vé xe khách sử dụng cho Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty, không được đứng ra đăng ký sử dụng hóa đơn tự in thay cho các đơn vị khác. Đối với Hợp tác xã nếu đứng ra đăng ký tự in vé xe khách thay cho các Xã viên Hợp tác xã thì Xã viên Hợp tác xã phải đáp ứng đầy đủ Điều kiện để được sử dụng hóa đơn tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn và Hợp tác xã phải đăng ký với Cục thuế bao gồm: đăng ký mẫu hóa đơn tự in (vé xe khách) thống nhất, ký hiệu hóa đơn riêng cho từng Xã viên, số lượng hóa đơn cụ thể cho từng Xã viên sử dụng; các chỉ tiêu trên hóa đơn như tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự phải được in sẵn và thay đổi cho phù hợp với từng Xã viên. Các Xã viên Hợp tác xã có trách nhiệm quản lý và sử dụng hóa đơn tự in theo đúng quy định hiện hành, vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2376/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc đăng ký in và sử dụng vé xe khách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182