Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2369/BTC-TCHQ về thủ tục nhận quà tặng xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2369/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/BTC-TCHQ
V/v thủ tục nhận quà tặng xe ô tô

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 346/VPCP-KTTH ngày 17/01/2012 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tài chính trả lời văn bản số 382-CV/TU ngày 4/01/2012 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc cho phép làm thủ tục nhận quà tặng 01 xe ô tô của tỉnh Bolikhămxay - Lào tặng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 18/01/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 906/BTC-QLCS về việc thủ tục nhận quà tặng xe ôtô do tỉnh Bolikhămxay - Lào tặng Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh ủy Hà Tĩnh có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và phương án xử lý đối với chiếc xe do tỉnh Bolikhămxay - Lào tặng theo quy định.

Về thủ tục nhận hàng và xử lý thuế đối với quà tặng là xe ô tô:

Căn cứ khoản 2, Điều 13, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm c.1, khoản c, Điều 105 và Điều 108 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Mục b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Mục b, Khoản 10, Điều 3, Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các tổ chức Việt Nam mà các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế nhập khẩu trong từng trường hợp cụ thể và thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp này đơn vị phải ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, trị giá lô hàng quà biếu, quà tặng và phải quản lý, sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát. Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính.

Trường hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh được tỉnh Bolikhămxay - Lào tặng 01 xe ôtô, 100% mới sản xuất năm 2011 mang nhãn hiệu TOYOTA LAND CRUISER, thỏa mãn các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 71, hồ sơ xét miễn thuế theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Tỉnh ủy Hà Tĩnh được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục QLCS-BTC (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2369/BTC-TCHQ về thủ tục nhận quà tặng xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.592
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202