Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2354/TCT-KK năm 2012 về cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2354/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/TCT-KK
V/v cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/5/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế, thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007, hiệu lực áp dụng từ 01/7/2012.

Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, kê khai hồ sơ đăng ký thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đúng thời hạn quy định.

Tại các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên có nhiều thay đổi cả về nội dung và thứ tự chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế. Vì vậy để đảm bảo kịp thời thực hiện các quy định của Thông tư số 80/2012/TT-BTC từ ngày 01/7/2012, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện các việc sau:

1. Công bố công khai các mẫu tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế tại bộ phận 1 cửa và trên website của cơ quan thuế để người nộp thuế nắm bắt thông tin làm căn cứ thực hiện;

2. Kịp thời giải đáp vướng mắc của NNT đối với các nội dung quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC , giải thích hướng dẫn NNT kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế khi có yêu cầu của NNT trực tiếp hoặc qua điện thoại);

3. Trường hợp cần thiết, các Cục Thuế có thể chủ động biên soạn, in ấn các tài liệu hỗ trợ NNT để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ NNT trên địa bàn, đồng thời gửi về Tổng cục Thuế để báo cáo;

4. Đối với mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân, nhóm cá nhân mẫu số 03-ĐKT- TCT, do không thay đổi về mẫu cũng như các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục cấp phát để NNT sử dụng;

5. Từ ngày 01/7/2012, Tổng cục Thuế không thực hiện in, cấp phát các mẫu tờ khai (bao gồm mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân, nhóm cá nhân mẫu số 03-ĐKT-TCT), đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện giải thích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khai thác, sử dụng theo mẫu tờ khai đăng ký thuế đã niêm yết tại bộ phận 1 cửa hoặc đã đăng tải trên các Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế. Đối với Giấy chứng nhận đăng ký thuế (mẫu số 10-MST) và Thẻ mã số thuế cá nhân (mẫu số 12-MST), Tổng cục Thuế tiếp tục in, cấp phát cho cơ quan Thuế các cấp để sử dụng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện kịp thời./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2354/TCT-KK năm 2012 về cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118