Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2349/TCHQ-KTTT về việc xác nhận được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2349/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2349/TCHQ-KTTT
V/v xác nhận được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Antara (Việt Nam)
(P.O.BOX 079 Sài Gòn central Post Office Hồ Chí Minh City Việt Nam)

Trả lời công văn không số đề ngày 15/4/2009 của Công ty TNHH Antara (Việt Nam) về việt xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì

Trường hợp của Công ty TNHH Antara (Việt Nam), theo trình bày, Công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 1646/GP ngày 12/8/1996; đến năm 2006, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP và được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 13/11/2006, sau đó được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 vào ngày 28/12/2006, lần 2 vào ngày 17/9/2008 và lần 3 vào ngày 23/01/2009.

Theo quy định khoản 1, Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ, thì: Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ thuế chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại.

Như vậy, căn cứ quy định trên và tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4786/BKH-ĐT ngày 04/7/2008) thì doanh nghiệp FDI đăng ký lại kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại. Trong trường hợp này nguyên tắc không hồi tố, doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi phù hợp với quy định của pháp luật như trước đây.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật chính sách quy định tại Điều 11 của Luật Đầu tưĐiều 20 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý để doanh nghiệp được tạm thời đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo quy định điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính phù hợp với Giấy phép đầu tư cấp trước 01/01/2006 và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật sử dụng hàng hoá nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế. Trường hợp, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn khác với mục đích miễn thuế thì doanh nghiệp phải cam kết thực hiện nộp thuế theo văn bản của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Antara (Việt Nam) được biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục cho hàng hoá nhập khẩu để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2349/TCHQ-KTTT về việc xác nhận được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.112
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49