Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2342/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

Số hiệu: 2342/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2342/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi

- Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng
- Công ty Cn Nặng & Xd Hàn Việt Hanvico
(933 Tôn Đức Thắng - Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2007 012/HVC-TCHQ ngày 18/04/2007 của Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO về việc xin xét ân hạn thuế đối với hàng nhập nguyên liệu SXXK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xét đề nghị của Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO, để tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định đối với hàng nhập nguyên liệu SXXK đến hết ngày 30/06/2007 với điều kiện ngoài khoản nợ thuế, phạt chậm nộp đang chờ thanh khoản (theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn 1841/HQHP-PNV (T2) ngày 30/03/2007: nợ thuế là: 5.800.220.603 đồng; nợ phạt chậm nộp là: 3.053.939.370 đồng), Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm 2.1, Phần A, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; đồng thời Công ty phải thực hiện đúng yêu cầu tại điểm 1 công văn 2000/TCHQ-KTTT ngày 06/04/2007 của Tổng cục Hải quan và các cam kết tại công văn số 2007 012/HVC-TCHQ nêu trên. Riêng đối với các lô hàng kinh doanh nhập khẩu Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng. Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, nếu Công ty không thực hiện đúng cam kết thì thực hiện ngay biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2342/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118