Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 234/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về đề nghị giải pháp vướng mắc về chính sách thuế

Số hiệu: 234/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất  

 

Trả lời công văn số 301/CIRI ngày 15/10/2005 và công văn số 346/CIRI ngày 23/11/2005 của Công ty cổ phần quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất về đề nghị giải pháp vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng trên đất.

Công ty xây dựng cổ phần quan hệ quốc tế trúng thầu quyền sử dụng đất do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Khi Công ty bán cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất thì công ty phải nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạ tầng bán ra và thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất cùng với cơ sở hạ tầng theo quy định hiện hành.

Việc xác định thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV, V Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động bán nhà, căn hộ chung cư

Về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động bán nhà, căn hộ chung cư, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn nêu tại công văn số 3260/TCT-PCCS ngày 19/9.2995 của Tổng cục Thuế (bản photocoppy kèm theo).

3. Theo quy định tại phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính (nêu trên), trường hợp Công ty kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thì Công ty phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí và quyết toán riêng số thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Đối với các khoản chi phí chung của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và các hoạt động kinh doanh khác của công ty được phân bố theo tỷ trọng doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất với tổng doanh thu của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 234/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về đề nghị giải pháp vướng mắc về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25