Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2319/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2319/TCT-DNNN
V/V: phân bổ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 2118 CT/TTr ngày 28/12/2005 Cục thuế tỉnh Quảng Trị về hướng dẫn phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

- Về thuế GTGT đối với tài sản cố định: Trường hợp, năm 2003 doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất mặt hàng Ti Tan là sản phẩm chịu thuế GTGT nhưng qua kiểm tra có một số lô hàng Ti Tan xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% do không đủ điều kiện về thanh toán qua ngân hàng thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ phục vụ cho sản xuất mặt hàng Ti Tan đó vẫn được tính khấu trừ.

Trường hợp, nếu tài sản cố định mua vào sử dụng riêng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì thuế GTGT của tài sản cố định tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

- Về thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất Ti Tan xuất khẩu nhưng qua kiểm tra có một số lô hàng Ti Tan xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% do không thanh toán qua ngân hàng nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và doanh nghiệp cũng không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì tính phân bổ thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu được áp dụng thuế suất 0% trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện.

Nơinhận:
-Nhưtrên
-LưuVT,DNNN(2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2319/TCT-DNNN ngày 19/07/2005 về hướng dẫn phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!