Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2318TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2318 TCT/PCCS
v/v: khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn kê khai quá thời hạn

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 855 CT/ĐTNN ngày 24/5/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn kê khai quá thời hạn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết c, Điểm 1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Super gas có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ vào tháng 08 năm 2002 nhưng đến tháng 12 năm 2002 Công ty mới kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại hóa đơn này thì đã quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát hành hóa đơn nhưng xét trường hợp cụ thể như Cục thuế báo cáo đơn vị này mới thành lập việc kê khai chậm có lý do khách quan là trong thời hạn kê khai thì đơn vị chưa có mã số thuế. Đề nghị Cục thuế xem xét chấp nhận cho đơn vị kê khai khấu trừ đầu vào của hóa đơn này đồng thời xử phạt hành chính để nhắc nhở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế, Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Super Gas
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số :2318TCT/PCCS về việc khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn kê khai quá thời hạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!