Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2317/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/TCT-TVQT
V/v: Thanh toán biên lai thu tiền phạt

 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 451/CT-THDT ngày 16/5/ 2007 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc thanh toán biên lai thu tiền phạt và kế toán thuế đối với số thu tiền phạt; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Việc cấp phát, sử dụng, thanh, quyết toán biên lai thu tiền phạt đã được qui định và thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thuế và cơ quan Kho bạc Nhà nước. Cục Thuế tỉnh Trà Vinh thực hiện việc cấp phát, thanh toán biên lai thu tiền phạt theo qui định tại các văn bản sau: Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ qui định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính; công văn số 2073/KBNN-KHTH ngày 20/9/2006 của Kho bạc Nhà nước về việc quản lý sử dụng biên lai thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính; công văn số 4209 /TCT-PCCS ngày 14/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt; công văn số 2192/TCT-PCCS ngày 06/6/2007 của Tổng cục Thuế về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt.

- Tại các văn bản nêu trên đã qui định: Theo định kỳ tháng, năm Kho bạc Nhà nước lĩnh biên lai thu tiền phạt thực hiện báo cáo thanh, quyết toán tình hình sử dụng biên lai (mẫu BC8) với cơ quan Thuế nơi lĩnh biên lai. Do đó, việc theo dõi cấp phát biên lai thu tiền phạt trong chương trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính không phải nhập số tiền thu phạt (mẫu CTT25).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, TVQT(AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2317/TCT-TVQT ngày 13/06/2007 về việc Thanh toán biên lai thu tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209