Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2313/TCT-PCCS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị lắp đặt trong các công trình xây dựng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2313/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2313/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị lắp đặt trong các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007 

 

kính gửi: Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 679/STC-ĐT ngày 15/05/2007 của Sở Tài chính Đồng Tháp về việc thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị lắp đặt trong các công trình xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 9 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì giá tính thuế theo giá trị hạng mục công trình hoặc khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, tùy thuộc vào hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng trọn gói có bao gồm cả nguyên vật liệu hay không bao gồm nguyên vật liệu mà giá tính thuế khác nhau.

Trường hợp đồng ký kết giữa các bên quy định việc thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt thì toàn bộ chi phí xây dựng lắp đặt và nguyên vật liệu, thiết bị đều áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp hợp đồng ký kết giữa các bên không bao gồm nguyên vật liệu và thiết bị thì chi phí xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất GTGT là 10%; các nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt trong công trình xây dựng áp dụng thuế suất thuế GTGT theo mặt hàng (5% hoặc 10%).

Tại điểm 2 mục III Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình quy định chi tiết về lập dự toán xây dựng công trình, trong đó có nội dung liên quan đến thuế GTGT, hoàn toàn không có mâu thuẫn với các quy định tại điểm 9 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đã trích dẫn ở trên và Công văn số 1948/TCT-PCCS ngày 02/06/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng và lắp đặt.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính Đồng Tháp biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2313/TCT-PCCS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị lắp đặt trong các công trình xây dựng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25