Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 23/TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/TCT/NV1

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 23 TCT/NV1 NGÀY 02 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ CHI THƯỞNG KHUYẾN MẠI VÀ THU SỬ DỤNG VỐN NĂM 2001

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 9850/CT-NV ngày 23/11/2001 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hỏi về hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ và thu sử dụng vốn NSNN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1- Về hoá đơn, chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại mà bên giao đại lý chi trả cho bên nhận đại lý, Tổng cục thuế đã có công văn trả lời số 3528 TCT/NV5 ngày 7/9/2001, trong đó đã nêu: khoản chi hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại cũng thuộc chi phí hoa hồng mà bên giao đại lý chi trả cho bên nhận đại lý. Do đó, đối với các đại lý nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, phát sinh doanh thu hoa hồng và các khoản nhận được về hỗ trợ tiếp thị, thưởng khuyến mại thường xuyên, số tiền lớn thì Cục thuế cần khuyến khích và yêu cầu các đại lý lập hoá đơn GTGT khi được thanh toán tiền như quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

2- Về thu sử dụng vốn NSNN năm 2001: Hiiện nay Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính phủ về chế độ thu sử dụng vốn NSNN. Trong khi chưa ban hành, đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai tạm nộp thu sử dụng vốn của năm 2001 theo mức thu trước đây. Khi có Thông tư hướng dẫn sẽ điều chỉnh lại theo qui định mới.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết, thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 23/TCT/NV1 ngày 02/01/2002 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn chứng từ chi thưởng khuyến mại và thu sử dụng vốn năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!