Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2298TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2298 TCT/CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 30/CV-CT ngày 15/1/2003 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến sau như sau:

1/Căn cứ quy định tại Điều 2 luật thuế GTGT, Điều 2 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ thì đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, doanh nghiệp mua cây đứng tại Lào, tổ chức khai thác và xuất bán tại Lào thì sản phẩm bán tại Lào không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo Luật thuế GTGT.

2/Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Lào nhưng không đăng ký nộp thuế tại Lào thì khi quyết toán thuế, doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý các chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh tại Lào để xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ để hạch toán chi phí hợp lý là các chứng từ, hoá đơn được lập theo quy định của nhà nước Lào, giám đốc doanh nghiệp duyệt chi đòng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3/Doanh nghiệp khai thác gỗ tại Lào vận chuyển về Việt Nam phải nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu.

4/Căn cứ quy định tại mục I phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính thì ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước, do vậy doanh nghiệp thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thu nhập tại Lào thì chỉ được ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

5/Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dịch vụ tại Lào cho doanh nghiệp Việt Nam khác được phép hoạt đông tại Lào thì hoạt đồng này không thuộc đối tượng diều chỉnh của Luật thuế GTGT, do vậy doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xuất hoá đơn GTGT nhưng gạch bỏ dòng thuế và trên hoá đơn ghi rõ là cung ứng dịch vụ tại Lào.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2298 TCT/CS ngày 26 tháng 6 ngày 26/06/2003 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211