Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2297/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2297/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2297/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.

Qua rà soát trên Hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tại Cục Hải quan Cần Thơ xác định trị giá tính thuế mặt hàng Bia Amstel Lager 5%, 330ml/chai, 24chai/thùng nhập khẩu theo tờ khai số 49/NKD ngày 04/3/2009, số 48/NKD ngày 04/3/2009 không đúng quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng Bia các loại thuộc Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá, có mức giá kiểm tra quy định tại công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 là 6USD/thùng, 330ml/chai, 24chai/thùng. Tuy nhiên, sau khi Cục Hải quan Cần Thơ bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế với mức giá là 5,8USD/thùng thấp hơn mức giá quy định tại danh mục quản lý rủi ro về giá là không đúng quy định.

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

Căn cứ hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo đó, dữ liệu về trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định sau khi bác bỏ trị giá khai báo không thấp hơn mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự có trong danh mục dữ liệu mặt hàng quản lý rủi ro về giá.

Đối chiếu với các quy định trên, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ:

1. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định, quy trình và các văn bản hướng dẫn về kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Chấm dứt ngay tình trạng xác định trị giá tính thuế các mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng quản lý rủi ro có mức giá thấp hơn so với dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2009 và các văn bản sửa đổi bổ sung của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2297/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.042
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6