Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2290/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc xác nhận thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Số hiệu: 2290/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2290/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh vận tải ngôi sao Sài Gòn 
151A Lý Thường Kiệt – 2 An Tôn – P6 - Quận Tân Bình – TP. HCM

 

Trả lời công văn số 26/SST-CV ngày 5/6/2006 của Công ty liên doanh vận tải ngôi sao Sài Gòn hỏi về việc xác nhận thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1.3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và sử dụng nhiều lao động".

- Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại".

- Tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về thời gian ưu đãi còn lại theo Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty liên doanh vận tải ngôi sao Sài Gòn là cơ sở kinh doanh mới thành lập có hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng, xe khách liên tỉnh từ 17 chỗ ngồi trở lên nằm trong danh Mục ngành nghề ưu đãi đầu tư (thuộc Khoản 5, Mục II Danh Mục A: Phát triển vận tải công cộng:… vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên) và có sử dụng số lao động bình quân trong năm trên 100 người thì Công ty được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo. Năm 2003 là năm đầu tiên Công ty có lãi thì Công ty được miễn thuế 02 năm (năm 2003, năm 2004) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm (năm 2005 đến năm 2009). Công ty tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25% trong suốt thời gian hoạt động của dự án theo Giấy phép đầu tư mà không cần phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy phép đầu tư để được hưởng thêm ưu đãi về thuế.

Trường hợp Công ty có thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác Công ty phải theo dõi hạch toán riêng và kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2290/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc xác nhận thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5