Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2279/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 2279/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2279/TCHQ-KTTT
V/v Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy;
- Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 226/C23 (P5) ngày 04/04/2007 của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 06 xe ô tô chữa cháy nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp, uỷ thác qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hoà. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 19, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Quyết định số 736/2006/BCA(V22) ngày 12/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu phương tiện, vật tư và thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của Bộ Công an năm 2006. Thì:

Lô hàng 06 xe ô tô chữa cháy hiệu MORITA – NISSAN của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2006 được uỷ thác qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hoà theo tờ khai số 2274/NK/KD/HD ngày 14/8/2006 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2279/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76