Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2277/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc chính sách tiền thuê đất

Số hiệu: 2277/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2277/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách về tiền thuê đất  

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án thủy điện 5

Trả lời công văn số 645/CV-ATĐ5-P4 ngày 7/3/2006 của Ban quản lý dự án thủy điện 5 hỏi về chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục IV phần B Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: "…Người được Nhà nước cho thuê đất mà ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; trường hợp đến hết thời hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn được gia hạn thuê đất tiếp theo…".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp nhà thầu Vinaconex đã đứng tên ký hợp đồng thuê đất (người được Nhà nước cho thuê đất) để thực hiện khai thác mỏ đá Đ2, nếu nhà thầu Vinaconex đã ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì nhà thầu được trừ số tiền đã bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định vào tiền thuê đất phải nộp (kể cả trường hợp nhà thầu Vinaconex bồi thường, hỗ trợ đất thông qua Ban quản lý dự án thủy điện 5). Ban quản lý dự án thủy điện 5 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất nên không thuộc đối tượng được trừ tiền đền bù, hỗ trợ đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án thủy điện 5 biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đăk Lăk;
- Lưu: VT, TS&TK, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2277/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc chính sách tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209