Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2267/TCT-ĐTNN về thuế đối với hoạt động tại Việt Nam do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2267/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2267/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Euromoney Institutional Investor Plc

 

Tổng cục Thuế nhận được văn bản đề 04/04/2007 của Euromoney Institutional Investor PLC hỏi về chính sách thuế liên quan tới việc tổ chức các hội thảo tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại điểm 2, mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ theo qui định trên thì Tổ chức Euromoney có tổ chức các cuộc Hội thảo về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có phát sinh thu nhập từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam thì Tổ chức Euromoney thuộc đối tượng nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Tổ chức Euromoney liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổ chức Euromoney được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP.Hà Nội
- Lưu: VT, ĐTNN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 
 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2267/TCT-ĐTNN về thuế đối với hoạt động tại Việt Nam do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40