Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2263/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ thương mại và TNHH Việt Anh
(Địa chỉ: Thôn hàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 080111 CV ngày 11/01/2008 của Công ty TNHH dịch vụ thương mại và XNK Việt Anh hỏi về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên đường và thủ tục chuyển đổi từ Chi nhánh hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên đường

Tại điểm 2a, Mục II Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường quy định: “Hàng hoá nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hoặc của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu trong nội địa phải có hoá đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng theo hướng dẫn tại Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (Từ ngày 05/06/2007 Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 được thay thế bằng Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính)

“Đối với hàng hoá nhập khẩu quy định phải dán tem thì ngoài các hoá đơn, chứng từ quy định đối với hàng hoá nhập khẩu nêu trên, hàng hoá nhập khẩu này còn phải có tem dán vào hàng hoá theo đúng quy định”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH dịch vụ thương mại và Việt Anh mua hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc tại các cửa hàng ở cửa khẩu, Chủ cửa hàng có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế, có mã số thuế và khi bán hàng cho Công ty đã xuất hoá đơn bán hàng thông thường (là hoá đơn do Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế phát hành), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì hàng hoá đã ghi trên hoá đơn này là chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Khi vận chuyển hàng hoá, Công ty không phải nộp thuế trên khâu lưu thông đôi với hàng hoá ghi trên hoá đơn đó.

2. Thủ tục chuyển phụ thuộc đổi từ Chi nhánh hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc.

Để chuyển đổi chi đổi từ Chi nhánh hạch toán độc lập thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc vẫn trực thuộc Công ty TNHH dịch vụ thương mại và XNK Việt Anh thì Công ty phải thực hiện các thủ tục sau:

- Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản.

- Thực hiện việc quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH dịch vụ thương mại và XNK Việt Anh được biết vá liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục thuế Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2263/TCT-CS ngày 13/06/2008 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!