Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2262TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2262 TCT/PCCS
V/v miễn thuế đối với hoạt động bán vé các môn thi đấu Seagame 22

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 824/CT-TTHT ngày 4/2/2004 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc xin hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động bán vé các môn thi đấu phục vụ Seagames 22, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại điểm 10, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục thể thao, tổ chức luyện tập thi đấu mang tính phong trào, quần chúng, không thu tiền hoặc có thu tiền dưới hình thức bán vé vào xem, thu tiền luyện tập nhưng không nhằm mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các khoản doanh thu khác như: bán hàng hoá, cho thuê sân bãi, gian hàng tại hội chợ, triển lãm... phải chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế việc bán vé các môn thi đấu phục vụ Seagames 22 trên địa bàn mình để xác định việc bán vé nói chung hay hoạt động bán vé cụ thể nào có nhằm mục đích kinh doanh hay không, theo đó để xác định chính xác hoạt động bán vé nào phải chịu thuế GTGT hay không phải chịu thuế GTGT.

2. Về thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Mục II, III Phần A và quy định tại Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Đối tượng không thuộc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng tạm thời chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp hay các trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đều không bao gồm (không có quy định) hoạt động bán vé các môn thi đấu phục vụ Seagames 22.

Do vậy, đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé các môn thi đấu phục vụ Seagames 22 trên địa bàn mình theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2262 TCT/PCCS ngày 26/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế đối với hoạt động bán vé các môn thi đấu Sea Games 22

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!