Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2259/TCT-CS về cấp lẻ hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2259/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2259/TCT-CS
V/v cấp lẻ hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ hồ sơ bán đấu giá của Cục Hải quan Hà Tĩnh ngày 02/06/2010, theo tờ trình ngày 21/06/2010 của Tổng cục Hải quan xin được cấp lẻ hoá đơn giá trị gia tăng cho Cục Hải quan Hà Tĩnh, và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh căn cứ vào hồ sơ bán đấu giá, cấp lẻ hoá đơn với nội dung sau:

1. Loại hoá đơn cấp là hoá đơn giá trị gia tăng;

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua ghi đơn vị trúng đấu giá;

3. Nội dung hàng hoá phải ghi đầy đủ loại, đời, số khung, số máy của từng xe cụ thể theo danh mục đấu giá;

4. Căn cứ vào Điểm 1.10 Khoản 1 Mục I Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì giá chưa có thuế giá trị gia tăng bằng giá trúng đấu giá chia (÷) cho 1 cộng (+) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng đấu giá;

5. Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo biểu thuế hiện hành áp dụng đối với đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Khi cấp hoá đơn Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thu ngay tiền thuế giá trị gia tăng đã được ghi trên hoá đơn nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Hồ sơ để cấp hoá đơn trong trường hợp này bao gồm: đơn đề nghị cấp hoá đơn của Cục Hải quan Hà Tĩnh; hồ sơ đấu giá và trúng đấu giá. Việc cấp hoá đơn và thu thuế giá trị gia tăng tại công văn này chỉ được áp dụng cá biệt cho trường hợp đã nêu. Những trường hợp tương tự phải báo cáo và xin ý kiến cụ thể của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tỉnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK-KTT, TT-HT;
- Lưu: VT. CS(3b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2259/TCT-CS về cấp lẻ hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.385
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93