Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2258/TCT-PCCS về thuế giá trị gia tăng tài sản cố định do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2258/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2258/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT tài sản cố định

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Lắp Ráp Ôtô Chu Lai-Trường Hải

 

Trả lời công văn số 77/CL-TH ngày 08/01/2007 của Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai-Trường Hải về việc khấu hao TSCĐ và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hạng mục đầu tư; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các điều kiện xác định tài sản cố định được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý là :

a) Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh;

b) Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định đó thuộc sở hữu của cơ sở kinh doanh;

c) Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý hạch toán hiện hành”

Căn cứ điểm 2.7 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định: “Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng nhà ở cho người lao động của cơ sở kinh doanh thì được khấu trừ toàn bộ nếu khu nhà đó tính vào tài sản cố định của doanh nghiệp”.

Trường hợp Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ôtô Chu lai-Trường Hải xây dựng khu nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc và khu nhà khách để bố trí chỗ ở cho chuyên gia, cán bộ quản lý… bằng nguồn vốn đầu tư của dự án: “khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Trường Hải”, nếu công trình xây dựng đáp ứng được các điều kiện xác định TSCĐ nêu trên thì giá trị công trình xây dựng nhà khách bằng nguồn vốn dự án được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Số thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng, Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ôtô Trường Hải được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ôtô Chu lai-Trường Hải biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2258/TCT-PCCS về thuế giá trị gia tăng tài sản cố định do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228