Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2257/TCT/NV5 ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

Số hiệu: 2257/TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 2257/TCT/NV5
V/v: Chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ giáo dục và Đào tạo

 

Trả lời công văn số 4001/KHTC ngày 14/05/2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo về vấn đề thuế đối với dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội là dự án sử dụng nguồn vốn ODA theo cơ chế Ngân sách Nhà nước đầu từ không hoàn trả, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính và Hợp đồng ký giữa Trường ĐAại học Ngoại ngữ Hà Nội và công ty máy tính truyền thông CMC ngày 21/4/2003, trường hợp Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội là chủ dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Thông  tin- Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ký hợp đồng với công ty máy tính truyền thông CMC về việc cung cấp và lắp đặt máy chủ, máy trạm, phần mềm và thiết bị mạng theo giá có thuế giá trị gia tăng (GTGT) Văn phòng Chính phủ khoản thuế GTGT này không được Ngân sách Nhà nước cáp thì Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được hoàn lại thuế GTGT đã trả cho công ty máy tính truyền thông CMC.

Trường hợp Trường Đại học Hà Nội đã được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để thực hiện dự án bao gồm cả thuế GTGT thì Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội không được hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT đã được Ngân sách Nhà nước cấp phải được tính vào giá trị vốn của dự án.

Hàng hoá do công ty máy tính truyền thông CMC nhập khẩu để cung cấp cho Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Tổng cục thuế xin thông báo để Bộ giáo dục và Đào tạo biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2257/TCT/NV5 ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status