Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2252/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 04/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông.
(Đ/c: J45 Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3364/VPCP-ĐMDN ngày 25/4/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông. Về kiến nghị của Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 nêu trên được sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Luật thuế giá trị gia tăng.

Tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc chiếu sáng công cộng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho chiếu sáng công cộng không được khấu trừ.

Theo trình bày của Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông, Công ty thực hiện thi công xây dựng đường điện chiếu sáng. Đề nghị Công ty trình bày cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xây dựng cơ bản Rạng Đông biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/cáo);
- PTCT Cao Anh Tu
n (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để b/cáo)
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Lưu: VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43