Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2250/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2250/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2250/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 5280/CT-HTr ngày 09/05/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội có gửi kèm công văn số 13/CV-Cty ngày 10/04/2007 của Công ty TNHH tư vấn và DVKHNNI đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau: “Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giải quyết giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh; tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành” và căn cứ công văn số 2926/TC/TCT ngày 14/03/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng từ, thuế đối với tài sản cố định dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp.

Theo đó: Trường đại học Nông Nghiệp I thực hiện việc: cấp, điều chuyển tài sản cố định cho Công ty TNHH tư vấn và DVKHNNI là đơn vị trực thuộc của Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản theo quy định của pháp luật thì tài sản cố định này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN.

- Trường hợp tài sản cố định không phải đăng ký quyền sở hữu, khi điều chuyển phải có biên bản chứng nhận góp tài sản, quyết định bàn giao tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản và biên bản định giá tài sản. Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

- Trường hợp tài sản cố định theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, khi điều chuyển Trường Đại học nông nghiệp I lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi giá trị của tài sản đúng bằng giá trị tài sản điều chuyển theo biên bản của Hội đồng quản trị, dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Hóa đơn này làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH tư vấn và DVKHNNI;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2250/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25