Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2245/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2245/TCT-ĐTNN
v/v: miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 530 CT-ĐNI ngày 25/05/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với trường hợp doanh nghiệp nộp tiền thuê đất cho nhiều năm ngay trong năm đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 6, Điều 8, Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì: “Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Trường hợp nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên thì được giảm tiền thuê đất như sau: Nộp cho 05 năm thì được giảm 5%, nộp cho thời hạn thuê đất trên 05 năm thì cứ mỗi năm tăng thêm được giảm cộng thêm 01% tổng số tiền thuê đất phải nộp của thời gian đó…”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp trong thời gian xây dựng cơ bản thì sẽ được miễn tiền thuê đất. Đến khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản, bắt đầu phát sinh tiền thuê đất phải nộp thì nếu doanh nghiệp nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm thì sẽ được giảm tiền thuê đất theo các quy định tại Khoản 6, Điều 8, Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên. Thuật ngữ “ngay trong năm đầu tiên” ở đây được hiểu là năm tài chính kể từ khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2245/TCT-ĐTNN ngày 14/07/2005 về việc miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.104

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!