Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2244/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2244/TCT-TS
v/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1746 CT/TH&ĐT ngày 31/5/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ông Võ Quý Hùng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết a, Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã sử dụng ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với diện tích của ông Võ Quý Hùng, theo như báo cáo của Cục thuế: Diện tích đất 81,6m2 mà ông Võ Quý Hùng đang sử dụng, ngày 20/5/2004 ông đề nghị diện tích đất này được ghi nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với diện tích nhà đất liền kề 276m2 mà ông đã được mua hóa giá năm 1991. Qua đề nghị của ông Hùng, ngày 19/11/2004 UBND thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định giao đất đối với diện tích đất 81,6m2 và ông đã kê khai với Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu và nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước ngày 24/12/2004, số tiền là 35.642.000 đồng. Ngày 12/4/2005 ông Hùng làm đơn đề nghị hoàn trả lại số tiền sử dụng đất 35.642.000 đồng đã nộp vì diện tích đất 81,6m2 là được sử dụng từ năm 1991, không có tranh chấp (việc này được UBND phường xác nhận ngày 25/5/2005).

Đề nghị Cục thuế lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản về diện tích đất 81,6m2 mà ông Võ Quý Hùng đang sử dụng, nếu khẳng định đất này thuộc diện quy định tại Khoản 1, 2, 3 hoặc Khoản 4, Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì Cục thuế xác định lại là không thu tiền sử dụng đất đối với ông Hùng và thực hiện hoàn trả lại tiền sử dụng đất (35.642.000 đồng) đã nộp ngân sách nhà nước cho ông Hùng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2244/TCT-TS ngày 14/07/2005 về việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ông Võ Quý Hùng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!