Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2239/TCT-HT về việc thuế suất giá trị gia tăng đối với hải sản tươi bán trên biển do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 2239/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2239/TCT-HT
V/v: Thuế GTGT đối với hải sản tươi bán trên biển

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sao Đại Hùng
(Lô A4-A8 Khu CN Suối Dầu, Khánh Hòa).

 

Trả lời công văn số 046/TGĐ/CV của Công ty TNHH Sao Đại Hùng về việc thuế suất GTGT đối với hải sản tươi bán trên biển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.23.i mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định “hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ở nước ngoài, trừ hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thuộc diện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Sao Đại Hùng mua cá của một công ty nước ngoài và bán lại cho một công ty nước ngoài khác, có lập hợp đồng, có chứng từ giao nhận, có thanh toán qua ngân hàng nhưng không đưa về cảng và không làm thủ tục hải quan, hoạt động này diễn ra ngoài lãnh hải Việt Nam thì hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tại Việt Nam.

Đối với những hoạt động kinh doanh ngoài Giấy phép đầu tư, Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN với thuế suất 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Khánh Hòa;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2239/TCT-HT về việc thuế suất giá trị gia tăng đối với hải sản tươi bán trên biển do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78