Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2234/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc thực hiện chế độ thu, nộp phí kiểm định

Số hiệu: 2234/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2234/TCT-TS
V/v: Nộp phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện giao thông vận tải  

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1111/CT-THDT ngày 2/6/2006 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc thực hiện chế độ thu, nộp phí kiểm định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục VI Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu thì: “Hàng năm căn cứ và kết quả hoạt động tài chính, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác (nếu có) cho ngân sách nhà nước; nếu còn chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị được trích lập: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”.

Vì vậy, trường hợp nếu Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Giao thông Vận tải Nam Định thực hiện việc trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trước khi thực hiện nộp thuế và các khoản nộp khác (nếu có) cho ngân sách nhà nước là không đúng quy định tại Thông tư số 25/2002/TT-BTC nêu trên.

Về ý kiến của Cục thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2234/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc thực hiện chế độ thu, nộp phí kiểm định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5