Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2229/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2229/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 2229/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 681/CT-TT&HT ngày 28/01/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ vào quy định trên, với nội dung công văn Cục thuế hỏi, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng hóa cho công ty mẹ ở nước ngoài theo giá quy định trong hợp đồng, sau đó do giá nguyên liệu tăng, hai bên ký phụ lục hợp đồng, theo đó, bên nhập khẩu trả thêm tiền cho bên xuất khẩu, số tiền nhận thêm trong trường hợp này được coi là doanh thu xuất khẩu, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và căn cứ vào trường hợp cụ thể thực tế để xem xét giải quyết theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2229/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231