Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2213/TC-CST về việc điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hoạt động gia công xuất khẩu chuyển tiếp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2213/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bạch Thị Minh Huyền
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2213/TC-CST
V/v: hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tai Ryong Việt Nam
(Lô 8, Khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ)

 

Trả lời công văn số 05/TRSVN-CV ngày 24/01/2005 của Công ty TNHH Tai Ryong Việt Nam về điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hoạt động gia công xuất khẩu chuyển tiếp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm d.1, Mục III Phần B Thông tư số 120/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGt thì hàng hóa gia công xuất khẩu chuyển tiếp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ sau đây:

- Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam;

- Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả cho nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo, chỉ định của phía nước ngoài;

- Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của cơ quan hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận;

- Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,  CST

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2213/TC-CST về việc điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hoạt động gia công xuất khẩu chuyển tiếp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213